Menu

03 07.2015

Jakie formalności czekają nas przy sprzedaży samochodu?

Dajesz ogłoszenie: „sprzedam samochód” i wypatrujesz z utęsknieniem ofert kupna. Czy wiesz co powinieneś zrobić gdy już zjawi się upragniony oferent? Na co musisz zwrócić uwagę aby transakcja była ważna?

Mądrość życiowa z czasów PRL-u, mówi że kierowca cieszy się dwa razy: kiedy kupuje nowy samochód, oraz kiedy go wreszcie sprzedaje…

Podobno łatwej jest kupić (nowy) samochód, gorzej jest sprzedać stary.

Dajesz ogłoszenie: „sprzedam samochód” i wypatrujesz z utęsknieniem ofert kupna. Czy wiesz co powinieneś zrobić gdy już zjawi się upragniony oferent? Na co musisz zwrócić uwagę aby transakcja była ważna?

  1. Spisujesz umowę kupna – sprzedaży. Polecamy skorzystać z naszego wzoru: umowa kupna – sprzedaży pojazdu mechanicznego

Co powinna zawierać umowa sprzedaży:

oprócz daty transakcji,

danych osobowych sprzedawcy i kupującego (imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości),

danych pojazdu i ceny sprzedaży

musi być oświadczenie o zbyciu własności na rzecz kupującego

i potwierdzenie o otrzymaniu pojazdu.

Natomiast kupujący stwierdza, że

znany jest jemu stan techniczny pojazdu.

  1. Przekazujesz kupującemu polisę OC

Pamiętaj, że nie Ty decydujesz o tym czy kupujący ma korzystać z polisy, za którą Ty zapłaciłeś. To nabywca pojazdu podejmuje decyzje, czy będzie korzystał z aktualnej polisy czy też wykupi nową na siebie. Twoim obowiązkiem, jako zbywcy pojazdu, jest przekazanie kupującemu ważnej polisy OC.

Możesz ubiegać się o zwrot składki z Autocasco i innych ryzyk dobrowolnych. Zwrot z OC będziesz mógł dostać tylko wtedy gdy do ubezpieczyciela z polisy OC wpłynie rezygnacja czyli wypowiedzenie OC złożone przez KUPUJĄCEGO.

  1. Zawiadom ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu:

jeśli chodzi o OC – zrób to zawsze,

w przypadku AC – zawsze gdy miałeś rozłożoną płatność na raty (po to by ubezpieczyciel wiedział, że nie ma już przedmiotu sprzedaży, wygasła ochrona, a raty przypadające po dacie sprzedaż nie są wymagalne) oraz wtedy gdy składka została opłacona w całości lub za okres dłuższy niż wynika to z daty sprzedaży. Możesz odzyskać  część składki składając do towarzystwa wniosek o zwrot składki .

  1. Pójdź do wydziału komunikacji i wyrejestruj pojazd.

Podsumowanie: chcąc sprawnie przygotować się do transakcji sprzedaży pojazdu skorzystaj z gotowych wzorów umów sprzedaży, pamiętaj przekazać kupującemu polisę, następnie powiadom ubezpieczyciela o dokonanej transakcji, wyrejestruj pojazd w urzędzie komunikacji.

 

 

foto: prywatne