Menu

10 10.2017

Porównanie ubezpieczeń OC i AC

Jakie ubezpieczenie dla samochodu? Po co jest OC, a co daje nam AC?

Porównanie ubezpieczeń OC i AC, co zabezpiecza jedno a co drugie najczęściej nie rodzi problemu, ale po krótce warto przypomnieć:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych daje ochronę ubezpieczeniową każdej osobie, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

 

Oznacza to, że na podstawie zawartej umowy OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie finansowe skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia i ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe co oznacza iż każdy posiadacz samochodu jest zobowiązany wykupić polisę OC (dotyczy to wszystkich pojazdów podlegających rejestracji). Sumy do jakich gwarantowane jest odszkodowanie od dnia 11 czerwca 2012r. wynoszą:

 

  1. w przypadku szkód na osobie – szkody osobowe – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  2. w przypadku szkód w mieniu szkody w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

 

A co w sytuacjach, gdy nasz samochód ulegnie uszkodzeniu z przyczyn niezależnych np. od:

 

ognia,

 

upadku drzewa,

 

wandalizmu,

 

powodzi,

 

zalania,

 

kradzieży,

 

lub z przyczyn kierującego?

 

Takie i jeszcze inne kłopoty, zdarzenia związane z Twoim pojazdem pokrywa ubezpieczenie AC.

Autocasco, pisane również  auto-casco, w skrócie AC to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, które chroni Twój pojazd w zakresie zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub kradzieży.

Jest to najcześciej zawierane dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne ponieważ chroni Twoje mienie.

 

Zakres ubezpieczenia AC może być:

  1. od ryzyk nazwanych czyli wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
  2. w najbardziej kompleksowym zakresie All Risk czyli od wszelkich zdarzeń, które nie zostały wyłączone z umowy ubezpieczenia.

 

PODSUMOWANIE:

  • AC jest dobrowolne i chroni Twój pojazd
  • OC jest obowiązkowe i chroni Twoje finanse przed skutkami szkód wyrządzonych innym

co oznacza, na przekór obiegowym opiniom typu cyt. ubezpieczenie OC nie jest dla mnie, że mimo iż OC i AC mają różny zakres, to jak najbardziej są dla Ciebie.

Chronią Twoją kieszeń…

 

 

 

foto: www.pixabay.com