Menu

10 06.2016

Przed wyjazdem za granicę: karta EKUZ a ubezpieczenie turystyczne. Czy potrzebne jest ubezpieczenie podróżne jeśli mamy EKUZ NFZ?

Każda osoba ubezpieczona w NFZ (czyli mająca ubezpieczenie zdrowotne) może wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W tym celu wypełnia się odpowiedni wniosek, który składa się w lokalnej placówce Funduszu NFZ.

Każda osoba ubezpieczona w NFZ (czyli mająca ubezpieczenie zdrowotne) może wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).W tym celu wypełnia się odpowiedni wniosek, który składa się w lokalnej placówce Funduszu NFZ (w Łodzi wyrobisz w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58) wraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne.

 

Do czego uprawnia EKUZ?

 

Osoba posiadająca EKUZ ma prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej obowiązującego w danym kraju. Mowa tu o świadczeniach niezbędnych z medycznego punktu widzenia w trakcie tymczasowego przebywania za granicą.

 

Gdzie działa EKUZ?

 

EKUZ jest honorowana na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich EFTA – Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

 

Niewątpliwą zaletą karty EKUZ jest fakt, że wydawana jest bezpłatnie.

 

Czy EKUZ zapewnia nam bezpieczny pobyt za granicą? 

Warto wiedzieć, że:

  • okres ważności karty wydawanej przez NFZ zależny jest od tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby wnioskującej (np. czy jest pracownikiem, emerytem, bezrobotnym) i tym samaym przysługującym kategorii uprawnień wynikającej z przepisów o koordynacji oraz celu wyjazdu.
  • działa na ograniczonym terytorium – jadący np. do Turcji, Egiptu czy Tunezji muszą pamiętać, że karta w tych krajach nic nie daje, bo nie jest tam honorowana,
  • świadczenia zdrowotne mogą być „okrojone” czyli możemy korzystać z opieki zdrowotnej w takim zakresie jaki obowiązuje dla obywateli danego kraju – innymi słowy jeśli ubezpieczeni w danym kraju mają udział własny, partycypują w kosztach leczenia, to nas to też obowiązuje. Ponosimy więc koszt, który jest nierefundowany. Jest to praktyka powszechna, obowiązująca w większości państw UE/EFTA. Pacjenci dopłacają do świadczenia zdrowotnego z własnej kieszeni. Dopłacamy do wizyt lekarskich, do leków na receptę, pobytu w szpitalu (w tym koszty hotelowe i wyżywienia). Musimy o tym pamiętać i być przygotowani finansowo na taką ewentualność. Np. w Chorwacji pacjent płaci 20% kosztów wizyty lekarskiej i to samo dotyczy leczenia szpitalnego.
  • nie są pokrywane koszty świadczeń ratownictwa medycznego przy zdarzeniach w następstwie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, a także, w większości przypadków, koszty transportu sanitarnego oraz realizowanych w ramach prywatnych placówek medycznych. Oznacza to, iż transport do szpitala i ewentualny transport do Polski, oraz transport osoby zmarłej za granicą, to koszt który musimy pokryć z własnej kieszeni…

 

PODSUMOWANIE:

Bardzo dobrze, iż EKUZ umożliwia nam dostęp do świadczeń za granicą, choćby w niepełnym zakresie. Niestety sama karta EKUZ czasami może nie wystarczyć.

Zdajmy sobie sprawę, że nie jest to rozwiązanie idealne i przed ponoszeniem nieplanowanych wydatków może nas uchronić jedynie indywidualna polisa kosztów leczenia, popularnie funkcjonująca pod nazwą ubezpieczenie turystyczne lub ubezpieczenie podróżne.

Zawarcie takiej polisy NFZ zaleca zawsze przed wyjazdem za granicę.

Za stosunkowo niewielki wydatek możemy zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa.