Menu

21 04.2015

Ubezpieczenie AC. Czy trzeba wypowiadać umowę ubezpieczenia autocasco?

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Oznacza to, że umowa wygasa z końcem okresu, na jaki została zawarta i nie ma potrzeby informowania ubezpieczyciela o ewentualnej rezygnacji.

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Oznacza to, że umowa wygasa z końcem okresu, na jaki została zawarta i nie ma potrzeby informowania ubezpieczyciela o ewentualnej rezygnacji.

Jeżeli umowa była płatna ratalnie, a sprzedaż nastąpiła przed terminem wymagalności kolejnej raty, to należy o fakcie sprzedaży powiadomić ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel odnotowując sprzedaż przestaje bowiem świadczyć ochronę i tym samym nie będzie wymagał opłacenia składki wynikającej z umowy ubezpieczenia.