Menu

21 04.2015

Autocasco. Czy można zrezygnować z AC nie wpłacając kolejnej raty składki?

W większości przypadków rezygnacja polisy AC w trakcie jej trwania jest niemożliwa. Zazwyczaj polisa autocasco zawierana jest na okres 12 miesięcy i nie ma możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia.

W większości przypadków rezygnacja polisy AC w trakcie jej trwania jest niemożliwa. Zazwyczaj polisa autocasco zawierana jest na okres 12 miesięcy i nie ma możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia.

Nieopłacenie raty za ubezpieczenie AC nie powoduje zerwania umowy ubezpieczenia. Zgodnie z art. 814 § 3. Kodeksu Cywilnego „W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.”